Ve dnech 21. 9. - 5. 10. 2015 bude Perníková chaloupka uzavřena

Tradiční Tlačenice perníku v Království perníku pod hradem Kunětická hora u Pardubic se ve státní státek 28. 9. 2015 nekoná.
Království perníku 2009 - Svatováclavská tlačenice perníku
Tlačenice perníku
Děkujeme Vám za pochopení a za veškerou morální podporu v naší snaze prokázat u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice (žaloby č. j. 52 A 105/2014 a č. j. 52 A 71/2015, další žalobu připravujeme), nezákonnost úředních rozhodnutí Josefa Soukupa - současného starosty obce Ráby (č. j. PD 019/15/roz/st), Magistrátu města Pardubic (MMP 14153/21/2014/Me) a Krajského úřadu Pardubického kraje z loňského (č. j. KrÚ 52079/2014/OŽPZ/Kp) i letošního roku (č. j. KrÚ 36043/2015).
Stále věříme, že uspějeme a že budeme moci v příštích letech pokračovat. Že dojde k nápravě likvidační změny územního plánu lokality, kterou 11. 9. 2014 odhlasovalo zastupitelstvo obce Ráby pod vedením bývalé starostky Zdeňky Morchové (viz články Pohřbí zastupitelé Perníkovou chaloupku? a Perníková chaloupka ještě funguje a bude se bránit soudně).
Pokud však domovská obec Ráby nezmění svůj vztah k projektu Perníkové chaloupky, pokud ani nyní (potřetí) nevyužije svých zákonných pravomocí, a pokud se územní plán lokality nevrátí do předchozího stavu, projekt výletního místa pro rodiče s dětmi "Perníková chaloupka", který vznikl a 12 let fungoval bez jediné koruny dotací z veřejných zdrojů, bude muset být ukončen!
Bohužel. Byl projektován na plochu celého oploceného areálu, který v dřívějším územním plánu z roku 2001 byl schválen jako plocha určená k podnikání.
Nyní má 75% oploceného areálu pod hrozbou zákonných sankcí sloužit jako "specifická plocha ZX" především požadavkům územního systému ekologické stability (biocentrum) a k lesnímu hospodaření. Přesto, že faktický stav dlouhodobě oplocených pozemků (od roku 1965) a jejich mnohaleté užívání jako provozního zázemí budov (z roku 1882) odporuje novému již od 1. ledna 1996 platnému lesnímu zákonu. Takový právní stav připouští i zveřejněný judikát č. 2032 podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2009, č.j. 5 As 94/2008-44: „K závěru o tom, že se jedná o pozemek určený k plnění funkcí lesa, nepostačuje, že je daný pozemek takto formálně veden v katastru nemovitostí.“ Může tak být veden z historických důvodů: „Nelze totiž vyloučit situaci, kdy pozemek je v katastru nemovitostí veden chybně jako pozemek určený k plnění funkcí lesa, přestože fakticky již znaky pozemku určeného k plnění funkcí lesa ve smyslu příslušných ustanovení lesního zákona nenaplňuje.“
A pokud kdokoliv tvrdí, že současnému projektu Perníkové chaloupky změna účelu pozemků nemůže vadit, pak je stejně povrchní, hloupý a pošetilý jako titulní filmový hrdina z pohádky "Byl jednou jeden král aneb Sůl nad zlato". Řečeno slovy jeho kuchaře: "Bez soli (pozemků) to nejde!!!"
S úctou a přáním krásného podzimu

Luděk Šorm, autor projektu