Program

Království perníku

KAM NA PARDUBICKU s. r. o. je producentem zážitkových programů Království perníku®, do nichž se pod vedením profesionálních umělců může zapojit každý dle svých schopností a možností....

Můžete se přesvědčit! Rezervujte si vstupní vízum s žádostí o azyl, staňte se domorodcem KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., a získáte nejenom krásný Cestovní pas, ale i vstupní vízum se slevou.

Podstatou happeningu pohádkového Království perníku®, jež se nachází v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic, je kolektivní ochotnická divadelní produkce pod vedením profesionálních umělců na motivy známých pohádek, literárních děl a filmů, přičemž bývají parodovány i státní byrokratické procedury (v zážitkovém programu „Jako do jiné země za hranice všedních dnů!“). Úřední řečí v Království perníku® je perníkovština, která se od současné spisovné češtiny odlišuje onikáním. Skutečnost, že „v Království perníku® si nemohou nic koupit, ale mohou žebrat, prosit nebo poroučet, jsou-li hrabě“, zásadně odlišuje divadelní prostor zážitkového programu od okolní „ciziny“.

Z divadelního scénáře zážitkového programu:

Království perníku® je pohádkový ostrůvek svobody v moři zeleně pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Zážitkový program začíná parodií na Tři veterány, přičemž podle divadelního scénáře probíhá již úvodní vítání veřejnosti (tzv. hostů z ciziny) a prodej vstupenek (tzv. vstupních víz) na pohádkové Celnici. V Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou domorodci váženými občany. Prokazují se Cestovním pasem Království perníku®, ctí občanské svobody a odpovědnost, vyplývající ze soukromého vlastnictví. Král a jeho družina se zvoleným správcem respektují práva a zvyky domorodého obyvatelstva, jež hlasováním spravuje věci společné. Na běžném i svátečním životě Království perníku se domorodci podílejí svojí aktivitou v jakékoli zážitkové roli (např. Ježibaba v Perníkové chaloupce peče perníky, u ohníčku sedí 12 měsíčků a hádají se o počasí, kantor vyučuje žebrání, kdosi hrabe listí, Červená Karkulka se schovává před vlkem,... ) a také poplatky ze vstupních víz na Celnici a dobrovolnými příspěvky. Z nich Království perníku nakupuje většinu spotřebních rekvizit ze zahraničí a platí daně do ciziny, aby mělo klid a mohlo se radovat ze života. Každý se do komunitního happeningu může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je dovoleno! Proto také na hranicích Království perníku panuje velmi přísný režim „železné opony“, jež zabraňuje útokům vládnoucích loupežníků z ciziny a nechtěné imigraci. Emigrovat ven lze kdykoliv. Cizinec je vítán pouze, pokud si na Celnici vybere svoji životní roli v tomto pohádkovém světě, podřídí se zcela tradicím i vůli domorodců a zaplatí vstupní vízum. Je zabezpečen místním sociálním systémem životních dávek Království perníku (DKP). Zatímco žebrák pak může žebrat, co hrdlo ráčí a na co mu dávky stačí, hrabě může přijít i s družinou a třeba si poručit i perníkovou chalupu včetně stavebního pozemku, čísla popisného a Výpisu z Katastru perníkových nemovitostí. Azylová politika pro cizince je sice velmi vstřícná, avšak důsledně vyžaduje respektování tradic, odsouhlasení právního řádu a poskytnutí osobních údajů do Perníkové matriky. Tak se z cizinců stanou domorodci, co v Království perníku (podobně jako v pohádkové Zemi krále Miroslava) jsou váženými občany...

Pokračujte na www.pernikova-chaloupka.cz v kolektivní režii KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.

Celnice Království perníku

Celník: "Ráčejí navštívit Království perníku? Budou mít zážitky, jaké si udělají."