Co mají úředníci proti Perníkové chaloupce?

Ráby - "Rozhodně nikomu nebráníme v podnikání. Ale pokud je nějaká stavba užívána v rozporu se stavebním zákonem, tak jsme povinni její užívání zakázat. A přesně to se stalo v případě Perníkové chaloupky," konstatoval vedoucí stavebně správního oddělení stavebního úřadu pardubického magistrátu Luděk Krmenčík.
Reagoval tak na prohlášení současného provozovatele Perníkové chaloupky Luďka Šorma, který si již včera postěžoval, že kvůli "administrativní překážce" musel jen za prosinec odříct čtyřicet už plánovaných a dohodnutých zájezdů a zrušit i sobotní Vánoční jarmark.
"Je to absurdní úřední martyrium, papírová válka. Je smutné, že na ní musejí doplácet děti," řekl ve včerejším vydání Deníku Luděk Šorm.
"Nejde o papír jako takový, ale především o stav budovy. Už v roce 2004 stavební úřad povolil změnu užívání části prvního nadzemního podlaží objektu bývalého ústavu sociální péče. Pro zbylou část budovy však nadále platí původní účel užívání. Ústav sociální péče je zvláštní kategorií zdravotnického zařízení, do něhož má veřejnost omezený přístup. Proto jsem se musel trochu zasmát argumentu pana Šorma, který tvrdí, že Perníková chaloupka má podobný účel užívání jako ústav sociální péče. Každý rozumný člověk snad musí pochopit, že pro obě zařízení platí úplně jiná pravidla," poznamenal Luděk Krmenčík.
"Je smutné, že ještě v roce 2004 to současný provozovatel Perníkové chaloupky chápal, ale nyní se mi zdá, že to nedokáže pochopit," pravil vedoucí stavebně správního oddělení stavebního úřadu pardubického magistrátu.
"O změnu užívání zbylé části prvního nadzemního podlaží pro účely pohádkové expozice se zázemím vlastník objektu požádal až 24. listopadu. Stavebním úřadem byl vyzván, že je nutné předložené dokumenty doplnit o stanoviska povolující veřejné parkoviště. Ta nebyla do dnešního dne předložena," uzavřel Luděk Krmenčík.

Tomáš Dvořák
Pardubický deník 10.12.2008 s.2

PS: Dne 28.1.2009 nabylo právní moci Rozhodnutí o změně v užívání stavby bez stavebních úprav, které schválilo žádost o dodatečnou změnu užívání z kulturních, vzdělávacích, zábavních, stravovacích i léčebných služeb Ústavu sociální péče na kulturní, vzdělávací, zábavní i stravovací služby v rozsahu rychlého občerstvení. Provozovatel Muzea perníku obhájil, že stav budovy záměru projektu Perníkové chaloupky vyhovuje, že není povinen budovat veřejné parkoviště a že stávající stav splňuje normový počet parkovacích míst.