Den duchů se letos neuskuteční !

Na četné dotazy Informační centrum děda Vševěda oznamuje, že letošní Den duchů v Perníkové chaloupce se bohužel ve státní svátek 17.11.2008 nemůže konat.
Z úředního rozhodnutí byly 6.11.2008 dočasně uzavřeny pohádkové expozice v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora u Pardubic. Provozovateli Muzea perníku a pohádek nyní nezbývá jiná možnost, než čekat na vydání klíčového souhlasu obce Ráby s užíváním části budovy, jež byla bez úředně ověřené stavební dokumentace užívána od roku 1882 (dokumentaci skutečného provedení stavby jsme předložili k ověření v říjnu 2008 dle §125 nového stavebního zákona, platného od loňského roku, který tuto povinnost majitelům nemovitostí ukládá).
Objekt vznikl jako Lovecký zámeček majitele hradu Kunětická hora barona Drasche, později sloužil jako Penzion pod Kunětickou horou (v něm se rekreoval a komponoval hudební skladatel J.B.Foerster), po znárodnění byl přeměněn v Zednické učiliště, pak na Domov důchodců a naposledy byl užíván ke kulturním, vzdělávacím, zábavním, stravovacím i léčebným účelům Ústavu sociální péče pro mentálně postižené.
Jsme přesvědčeni, že současné využití budovy navazuje na kulturní, vzdělávací a zábavní služby předchozího nájemce, že stavba je k výše uvedeným účelům vybavena, a tak věříme, že současné administrativní překážky se podaří v dohledné době odstranit a že Perníková chaloupka bude moci zase sloužit pro radost dětem i dospělým.
Nyní je s omezenou provozní dobou o sobotách a nedělích otevřeno pouze turistické informační centrum Děda Vševěda s expozicí nazvanou Perníkov.
Prosíme, odložte svoji návštěvu na pozdější dobu. O vývoji situace Vás budeme na těchto stránkách průběžně informovat.

Luděk Šorm, provozovatel