Ráby: Jeníčci a Mařenky - bude rekord?

Den státního svátku upálení Mistra Jana Husa je v Perníkové chaloupce pod hradem Kunětická hora tradičně místem setkání Jeníčků a Mařenek.
"I letos se pokusíme o překonání českého, evropského a světového rekordu v setkání co největšího počtu nositelů těchto jmen," řekl Luděk Šorm za organizátory páteční akce, která se uskuteční od 9 do 17 hodin. "Rozhodce agentury Dobrý den z Pelhřimova bude ověřovat počet nositelů jmen Jan nebo Marie, kteří se osobně dostaví do Perníkové chaloupky, podají Žádost o zápis do Perníkové matriky a svou totožnost prokáží věrohodným úředním dokladem," sdělil Luděk Šorm. "Za jména Jan či Marie bude právoplatně uznány i jejich zdrobněliny (například Jeníček, Honzík, Mařenka, Maruška) i jejich zahraniční varianty, používané v jednotlivých národních verzích pohádky bratří Grimmových (Hans, Greta, Janko, Hansel, Jas, Marienka, Gretel, Malgosia)," uvedl organizátor akce, na níž bude k vidění i Síň slávy nositelů jmen Jan a Marie. "Připraveno je též občerstvení v Otesánkově světničce a zajímavý doprovodný program," konstatoval Luděk Šorm.

(td)
Pardubický deník 4.7.2007 s.4