Zanechte shonu a sváru, zpívejte s námi koledy.

Skupina zpěváků a muzikantů, která se tísnila na chodbičce soukromého muzea Luďka Šorma pod Kunětickou horou, nepřímo vybízela k zastavení, naladění duše i možnost přidat se ke zpěvu koled.
Jen výjimečně byla nabídka rodinami kolem tryskajícími přijata. Podstatně víc lidí se snažilo utrhnout každou minutu k hektickým nákupům, které právě vedou ke svárům a stresům. Většinou jen děti měly pochopení pro duševno a ochotu k lyrickému naladění.

(ner)
Foto PRÁVO - Zdeněk Seiner
Právo 11.12.2006 s.16

Právo 11.12.2006