Čerti i Ježíšek v chaloupce!

Ráby - Dnes od 9 do 17 hodin se v Perníkové chaloupce v Rábech pod Kunětickou horou koná tradiční Vánoční jarmark.
Poprvé bude také otevřena nová stálá expozice " Ježíškovo nebe". Při jarmarku přivítá návštěvníky i nově otevřená Otesánkova světnička, nebude chybět ani medovina a nabídka kvalitního medu z kunětických strání. Zájemci si budou moci nejen zazpívat koledy, ale také vyzkoušet vytlačování perníčků či jejich zdobení. Na vaši návštěvu se těší Děd Vševěd, Čerti z Pekla, Ježibaba Hodná, Zlatá rybka a další obyvatelé chaloupky!

(fiž)
Pardubický deník - 9.12.2006 s.10

Čerti i Ježíšek v chaloupce